Nikolaishvili, M., M. Zakareishvili, I. Beradze, M. Donduashvili, N. Vepkhvadze, L. Kerdzevadze, and M. Kokhreidze. “Regional Study of Anthrax Foci”. Online Journal of Public Health Informatics, vol. 9, no. 1, May 2017, doi:10.5210/ojphi.v9i1.7752.