Xu, Biao, Qi Zhao, Huijian Cheng, Tao Tao, Yipin Zhu, Miao Yu, and Hui Yuan. 2013. “The Organizational Structures and Human Resources Allocation of Infectious Disease Surveillance System in Rural China”. Online Journal of Public Health Informatics 5 (1). https://doi.org/10.5210/ojphi.v5i1.4427.