(1)
Nikolaishvili, M.; Zakareishvili, M.; Beradze, I.; Donduashvili, M.; Vepkhvadze, N.; Kerdzevadze, L.; Kokhreidze, M. Regional Study of Anthrax Foci. OJPHI 2017, 9.